Zgłoszenie zakończone!


Zgodnie z punktem 7 Zawiadomienia o regatach zgłoszenia do regat zostały zakończone.